กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

csr-2-2Builder
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

Mobirise Website Builder
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากับ โรงเรียนวัดแพรกษา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดแพรกษา

To Top