csr-2-2Builder
บริษัท แก้วปราการ จำกัด จัดกิจกรรมรักษ์โลกใต้ทะเลสุดชิลร่วมกับ WP Energy (ร่วมกับบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสุนทรากิจ ตั้งจิตรรุ่งเรือง ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ในนามตัวแทนบริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้เข้าร่วมกับบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรักษ์โลกใต้ทะเลสุดชิล ณ สถานที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการเดินเก็บขยะตามริมชายหาดและเป็นการพาย Paddle Board เพื่อเก็บขยะที่ลอยลงกลางทะเล และนำขยะที่เก็บมาได้ มาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นภาชนะใส่ของต่างๆ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ ยึดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

csr-2-2Builder
csr-2-2Builder
csr-2-2Builder
csr-2-2Builder
To Top