ประวัติของบริษัท

1973

img

ก่อตั้งบริษัท มิตรผล จำกัด ผลิต ขวดแก้ว ภายใต้แบรนด์ “เหรียญสตางค์”

img
img

1977

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แก้วปราการ จำกัด ผลิตสินค้าประเภทแก้ว ภายใต้แบรนด์ “Union Glass” และนำเข้าเครื่องจักรคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

2004

ก่อตั้งโรงพิมพ์สีแก้ว เพื่อผลิตสินค้า Corporate Brand และประเภทของสมนาคุณ ให้ลูกค้า

img

2007s - Now

เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - CT (Clean Technology) โครงการตาสัปปะรด เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน - อุตสาหกรรมสีเขียว

ใบรับรองคุณภาพของเรา

นโยบายของเรา

"ยูเนียนกลาส มุ่งมั่น พัฒนา คุณภาพ สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง" 

aw-policy-1-1256x232

To Top