UNION GLASS เป็นบริษัทผลิตเครื่องแก้วมาตรฐานสากล ที่มีประสบการณ์ การผลิตเครื่องแก้วมามากกว่า 40 ปี ปัจจุบันเราสามารถผลิตแก้วใส ได้มากกว่า 300,000 ใบต่อวัน การคัดคุณภาพสินค้าอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของแบรนด์ UNION GLASS ที่จะไปอยู่ในทุกๆ มื้ออาหารและชีวิตประจำวันของคุณ ได้แก่ แก้วน้ำ แก้วหู จาน และชาม

วิสัยทัศน์

ยูเนียนกลาสเป็นบริษัทผลิตเครื่องแก้วชั้นนำในภูมิภาคเอเซียที่ผลิตแก้วคุณภาพสูง ซึ่งจะคำนึงถึงความพอใจและประโยชน์ใช้สอยของผู้บริโภคเป็นหลักภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

พันธกิจ

ยูเนี่ยนกลาสมุ่งมั่นทำธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าด้วยการรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในเกือบทุกส่วนของบริษัทเช่น การผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา

Mobirise

การรับรองมาตรฐาน

เรามีการจัดการบริหารการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงการปฏิบัติงาน อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของ ผลิตภัณฑ์ของ UNIONGLASS ทุกชนิด

F

แผนที่บริษัท

ข้อมูลที่อยู่บริษัท

49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280