ข่าวสารและบล็อก | ยูเนียนกลาส ไทยแลนด์

CSR

Mobirise Website Builder
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนแพรกษา
วิทศศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา

Mobirise Website Builder
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษากับ โรงเรียนวัดแพรกษา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แก้วปราการ จำกัด ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า การศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดแพรกษา

Mobirise Website Builder
เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลกใต้ทะเลสุดชิล

บริษัท แก้วปราการ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์โลกใต้ทะเลสุดชิลร่วมกับ WP Energy โดยบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

Mobirise Website Builder
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน

บริษัท แก้วปราการ จำกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นโยบายของเรา

"ยูเนียนกลาส มุ่งมั่น พัฒนา คุณภาพ สินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

นโยบาย SEDEX


นโยบายคุณภาพ


นโยบายสิ่งแวดล้อม


นโยบายความปลอดภัยฯ


นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลที่อยู่บริษัท

49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280