ประเภทสินค้า | ยูเนียนกลาส ไทยแลนด์

Bowl

Plate

Sauce cup

Coaster

Ashtray

Vintage Shape

6 inBOWL8 inBOWL4.5 inBOWL4.5 inBOWL4.5 inBOWL
UG109UG129UG135UG144UG317
8 inBOWL3.5 inASHTRAY5 inPLATE4 inASHTRAY3 inCOASTER
UG318UG319UG325UG330UG337
7 inBOWL3 inCOASTER8 inPLATE5.5 inBOWL9 inPLATE
UG349UG362UG379UG382UG386
3.5 inBowl5.3 inBOWL8 inPLATE9 inPLATE
UG398UG401UG402UG411
ข้อมูลที่อยู่บริษัท

49 หมู่ 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280