Mobirise

Tumblers

แก้วทรงกระบอก คุณภาพดี ปลอดภัย ต่อสารเคมี ตะกั่ว และแคดเมียม ดีไซน์สวยงาม เหมาะกับทุกโอกาส บรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 54 มิลลิลิตร ถึง 375 มิลลิลิตร

Mugs

แก้วมีหูเหมาะสำหรับใส่เบียร์ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำชงต่างๆ มีให้เลือกมากมายหลากหลายขนาด สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ บรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 269 มิลลิลิตร ถึง 500 มิลลิลิตร

Mugs

แก้วมีหูเหมาะสำหรับใส่เบียร์ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำชงต่างๆ มีให้เลือกมากมายหลากหลายขนาด สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ บรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 269 มิลลิลิตร ถึง 500 มิลลิลิตร

Mobirise

Coffee & Tea

ชา และกาแฟ จะหอมและอร่อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดกาแฟ บรรยากาศ และแก้วที่ใช้งาน ต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ บรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 197 มิลลิลิตร ถึง 340 มิลลิลิตร

Bowls & Plates

สำหรับโต๊ะอาหารทุกมื้อของคนที่คุณรัก ต้องปลอดภัยจากสารเคมี สะอาดได้มาตรฐานสากล เลือกใช้จานและชามของเราเพื่อสุขภาพที่ดี และความปลอดภัย

Bowls & Plates

สำหรับโต๊ะอาหารทุกมื้อของคนที่คุณรัก ต้องปลอดภัยจากสารเคมี สะอาดได้มาตรฐานสากล เลือกใช้จานและชามของเราเพื่อสุขภาพที่ดี และความปลอดภัย

Copyright (c) 2017 UNION GLASS CO., LTD.