ข่าวสาร
กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่

เสียงจากผู้ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น ดีไซต์สวยงามน่าใช้

คุณภาพ

บริษัทอยากให้สินค้าที่มีคุณภาพมีใช้ทุกครัวเรือน จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดเวลา

ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อสารเคมี ตะกั่ว และสารหนู

Mobirise

ทำความสะอาดง่าย

ทำความสะอาดง่าย แม้ไม่ใช้เครื่องล้างจาน

ความทนทาน

ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับอาหารและเครื่องดื่มที่อุณภูมิไม่เกิน80˚

กิจกรรมและงานจัดแสดงสินค้า

ตารางกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ

Mobirise

17-22 OCT 2017

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ งาน “STYLE” ซึ่งเป็นการยกระดับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ของกรมฯ 3 งานไว้ในที่เดียว ที่ไบเทค บางนา

Mobirise

17-19 Aug 2017

Corporate Gift Expo is a 3 day event being held from 17th August to 19th August 2017 at the World Trade Center Metro

Manila in Manila, Philippines. 

Mobirise

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดีไซต์ใหม่ล่าสุดจาก Unionglassware
UG-139 ดื่มด่ำกับเบียร์สด Style คลาสสิก

Copyright (c) 2017 UNION GLASS CO., LTD.