บริษัท แก้วปราการ จำกัด เปิดทำการมายาวนานมากกว่า 40 ปี ผลิตแก้ว จาน ชาม คุณภาพมาตรฐานการส่งออก ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เวียดนาม
เราต้องการผู้ร่วมงานและพันธมิตร ที่มีอุดมการณ์และความคิดก้าวหน้า พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

ตำแหน่งว่าง

บริษัทกำลังมองหาบุคลากร มีความคิดก้าวหน้า พัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้งาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการทำงาน
และต้องการสวัดดิการณ์ที่มั่นคง 


Partner

ร่วมกันพัฒนา วางแผนการผลิต ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายและสร้างความสำเร็จร่วมกัน


Copyright (c) 2017 UNION GLASS CO., LTD.