HISTORY

HISTORY OF UNION GLASSWARE 

แก้วปราการ ผลิตเครื่องแก้วด้วยการควบคุมคุณภาพระดับสากลที่ส่งความสุข
และความปลอดภัย แก่ผู้บริโภคมานานกว่า 40 ปี

1973

ก่อตั้งบริษัท มิตรผล จำกัด

ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเครื่องแก้วแบรนด์ไทย ให้มีชื่อเสียงและคุณภาพระดับสากล ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในขณะนั้นคือ ขวดแก้ว โดยใช้เครื่องหมาย "เหรียญสตางค์" ซึ่งหมายถึงการทุ่มเทใน "การลงทุน" ทั้งด้านเงินทุน ความรู้ และความสามารถ รวมถึงความพยายาม
ในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า แข็งแรง ทนทาน ถึงมือลูกค้าในที่สุด 

1977

เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ บริษัทมิตรผลจำกัด โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทแก้วปราการจำกัด (Union Glass Co.,Ltd,)
มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อนำเครื่องจักรคุณภาพสูงเข้ามาเพื่อรองรับการผลิตสินค้าประเภทแก้วภายใต้เครื่องหมายการค้า "Union Glass" เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2004

เริ่มก่อตั้งโรงพิมพ์สีแก้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

2007S

ริเริ่มการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเข้าโครงการต่างๆ มากมาย
เช่น CT (Clean Technology) โครงการตาสัปปะรดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน และ อุตสาหกรรมสีเขียว
จนถึงปัจจุบันบริษัท แก้วปราการ จำกัด ก็ยังคงเดินหน้าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้ความสำคัญในเชิงพาณิชย์