" UnionGlass อยู่คู่คนไทยมามากกว่า 40 ปี เราจึงเป็นผู้ผลิตแก้วที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม หรือศิลปะ ที่เรานำเสนอผ่านแก้วทุกๆ รูปแบบของเรา "

วิสัยทัศน์

ยูเนียนกลาสเป็นบริษัทผลิตเครื่องแก้วชั้นนำในภูมิภาคเอเซียที่ผลิตแก้วคุณภาพสูง ซึ่งจะคำนึงถึงความพอใจและประโยชน์ใช้สอยของ ผู้บริโภคเป็นหลักภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

พันธกิจ

ยูเนี่ยนกลาสมุ่งมั่นทำธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าด้วยการรักษามาตรฐานการบริการลูกค้าพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในเกือบทุกส่วนของบริษัทเช่น การผลิตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดเวลา

Company History Timeline

Mobirise

พ.ศ. 2516

ก่อตั้งบริษัท มิตรผล จำกัด ผลิต ขวดแก้ว ภายใต้แบรนด์ “เหรียญสตางค์”

Mobirise

พ.ศ. 2520

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แก้วปราการ จำกัด ผลิตสินค้าประเภทแก้ว ภายใต้แบรนด์ “Union Glass”
- นำเข้าเครื่องจักรคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

Mobirise

พ.ศ. 2547

ก่อตั้งโรงพิมพ์สีแก้ว เพื่อผลิตสินค้า Corporate Brand และประเภทของสมนาคุณ ให้ลูกค้า

Mobirise

พ.ค. 2550

เข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- CT (Clean Technology) โครงการตาสัปปะรด เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน
- อุตสาหกรรมสีเขียว

Awards

Certificates