IMG-LOGO
IMG-BLOG

ทายนิสัยจากแก้วใบโปรด

แก้วไม่มีลาย
      ลักษณะคนที่ชอบใช้แก้วนี้ คือ มีจิตใจเปราะบาง ละเอียดอ่อน เป็นคนรอบคอบ ชอบความเพียบพร้อมสมบูรณ์ภายนอกดูนิ่งเฉย แต่แท้จริงแล้ว ภายในใจค่อนข้างเป็นคนเก็บกดอยู่ลึกๆ เช่นกัน

แก้วลายการ์ตูน
      เป็นคนชอบความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี นิสัยดี มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น เป็นคนที่ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้ เป็นคนที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างได้และด้วยความที่เป็นคนใจดีมาก บางครั้งก็อาจถูกหลอกได้

แก้วลายดอกไม้
      เป็นคนใจดี มีอารมณ์อ่อนหวาน อ่อนไหวต่อความรักได้ง่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดหวัง ต้องการคนที่ให้กำลังใจ ไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองมากนัก นอกจากนี้ยังเป็นคนช่างฝันอีกด้วย

แก้วคำคม
      แก้วที่มีตัวหนังสือที่แฝงด้วยถ้อยคำที่มีความหมายแสดงถึง ความเป็นคนช่างคิด มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำสูง ชอบคบหาคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน แต่มักเป็นคนใจร้อน แต่ก็ไม่ได้ก้าวร้าว

แก้วสีสัน
      แก้วที่มีสีสันสดใส แสดงถึงความกระฉับกระเฉง กระตือรื้อร้น รักความก้าวหน้า เป็นคนที่มีความพยายามสูง อีกทั้งยังเป็นคนใจกว้าง ชอบเข้าสังคมร่าเริง ยิ้มเก่ง มีแต่คนอยากอยู่ใกล้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง

ข้อมูลประกอบจาก sistacafe.com