နိုင္ငံတကာအဆင့္မီစံႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္ပစၥည္းဆု ( Thailand Trust Mark )
ရရွိထားၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

Mobirise

လက္ကားေစ်းကြက္

အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားသို႔ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွတဆင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အဆင့္အတန္းျမင့္ဖန္ခြက္မ်ားေရာင္းခ်နိုင္ေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယူနီယမ္ ဂလပ္(စ္) ကုမၸဏီသည္ ထိုင္းနိုင္ငံနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ယေန့ထိတိုင္ ထိပ္တန္းနံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို။ ျမန္မာ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ယူေအအီး၊ အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္၊ အီတလီ၊ ယူအက္(စ္)ေအ၊ ကေနဒါ၊ ဘရာဇီး၊ အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားသို့လည္း ျဖန့္ခ်ီလ်က္ရွိပါသည္၊ ထို့အျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာအနွံအျပားရွိေဈးကြက္မ်ားသို့ ျဖန့္ခ်ီရာတြင္ ေပ ၄၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိ ကြန္တိန္နာမ်ားျဖင့္ အလံုး ၁၀၀ ခန္႔ လစဥ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိၿပီး အိုအီးအမ္ ေဈးကြက္မ်ားအထိ ျဖန္႔ခ်ီေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ား

က်န္ေတာ္တို့ အေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္မီျပီး ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ဖန္ထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ ေသသပ္တိက်ျပီး တာရွည္ခံေသာ တံဆိတ္ရုိက္နွိပ္ျခင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို့ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္၊ အၾကီးစားကုန္တိုက္မ်ား ဒီပမန့္စတိုးမ်ား စူပါမားကတ္မ်ား နွင့္ လက္လီဆိုင္ခြဲမ်ား ျဖစ္ေသာ တက္စကို၊ ဘစ္စီ၊ မာခရုိ၊ ယူအက္(စ္) စတိုး၊ မတ္ထရုိ၊ ရက္(စ္)စတယ္၊ ျဖဴးျခားဂရု နွင့္ အစရွိေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားရွိေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္းေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Mobirise

HOW TO BUY